Declarație de confidențialitate

“Informațiile Confidențiale” sunt considerate toate informațiile referitoare la imprimări pe banda magnetica, dosare medicale, analize, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, specificații, planșe, schițe, diagrame, etc, informații scrise sau sub orice alta forma materiala care au fost puse la dispoziția Medassist Consulting direct și/sau indirect de către potențială persoana interesata de serviciile AHG.

Medassist Consulting va folosi informațiile confidențiale numai în scopurile stabilite de potențială persoana interesata de serviciile AHG si numai în relațiile stabilite cu AHG.

Medassist Consulting va trata Informațiile Confidențiale furnizate de potențiala persoana interesata de serviciile AHG cu aceeași atenție cu care tratează orice alte informații similare. Atenția acordata păstrării confidențialității informației va fi, în toate cazurile, egala cu atenția pe care orice persoana ar acorda-o, în circumstanțe similare, protejării confidențialității propriilor informații.
Informațiile vor fi tratate ca fiind strict confidențiale, iar Medassist Consulting nu are dreptul sa:

  • copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, în nici un fel, total sau parțial, nici unei alte persoane fizice, companii, corporații sau entități, cu excepția AHG, nici una din Informațiile Confidențiale sau aspecte legate de acestea,
  • permită terților accesul la Informațiile Confidențiale

Daca Medassist Consulting este solicitat de către organele juridice sau administrative competente sa dezvăluie Informații Confidențiale referitoare la potențiala persoana interesata de serviciile AHG în virtutea aplicării unei legi sau reglementari, Medassist Consulting îl va înștiința, prompt pe acesta.

Medassist Consulting se angajează sa păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate de potențiala persoana interesata de serviciile AHG cu privire la toate aspectele operaționale ai datele care, prin natura lor, sunt tratate ca fiind confidențiale sau ii sunt raportate în mod corespunzător acestuia, ca find confidențiale. Toate informațiile confidențiale nu pot fi utilizate în interes propriu sau în interesul terților, acest lucru aplicându-se nelimitat in timp sau pana la acordul oferit de potențiala persoana interesata de serviciile AHG de a le dezvălui.

Medassist Consulting este de acord sa înapoieze celeilalte parți, la cerere, toate suporturile pe care sunt stocate Informațiile Confidențiale descrise mai sus, inclusiv toate copiile aferente, in cazul in care acesta le va solicita.

Medassist Consulting nu are nici un drept, direct sau indirect asupra  “Informatiilor Confidentiale”, exceptând dreptul de a folosi aceste informații în scopul și în limitele stabilite prin prezenta Declaratie.

Aceasta Declarație intra în vigoare la data semnării de primire de către potențiala persoana interesata de serviciile AHG și are durata de valabilitate nelimitat în timp sau pana la acordul oferit de potențiala persoana interesata de serviciile AHG de a dezvălui informațiile confidențiale.

Medassist Consulting